Installationer

Aktuel ByggeRådgivning Aps

Installationer

Aktuel ByggeRådgivning ApS har mange års erfaring i at projektere, indhente tilbud og føre overtilsyn med bygningsinstallationer.

 

Vi kan hjælpe dig med at beslutte om dine faldstammerproblemer skal løses ved at reparer, renovere, f.eks. med strømpe eller maling, eller udskifte. Ligesom vi kan afdække økonomien for de forskellige forslag.

Eller hvis du skal have udskiftet din kedel/varmecentral. Vi har bred erfaring med energibesparelser og kan hjælpe dig med at finde den løsning som passer til din bygning.

 

Hvis du ønsker at konvertere til vedvarende energi - kan vi hjælpe dig med at finde ud af om solvarme, solceller eller måske varmepumper passer bedst til jeres forbrugsmønster, så I opnår den største energibesparelse.

 

På billedet er der både gennemtæringer og ulovlige materialer - der er kun en vej - udskiftning.

 

Ring hvis I har ønsker eller problemer med bygningsinstallationerne og vi kan tale om hvordan vi kan hjælpe jer.

 

Bakterier i varmtvandsbeholdere

Aktuel ByggeRådgivning ApS har samlet disse råd til reducering af bakterievækst i systemer for varmt brugsvand.

•Undgå stillestående vand med temperatur imellem 20-45°C

•Hæv eller sænk temperaturen i kortere perioder i systemet.

•Undgå stillestående vand ved lave temperaturer i systemet. Sidste sted i nettet bør være vandforbrugende.

•Kontroller og indreguler korrosionsbeskyttende systemer. Indenfør evt. en anden metode.

•Udfør rutinemæssig udslamning.

•Indfør rutinemæssig rensning af beholder og f.eks. brusehoveder.

•Fjern overflødigt fedt og olie i forbindelse med drift- og vedligeholdelse.

•Undgå materialer som afgiver stoffer der giver anledning til bakterievækst.

•Filtre mv. bør tilses og renses regelmæssigt. Husk også filtre i f.eks. termostatblandingsbatterier.

Temperaturkrav til forebyggelse af bakterievækst

 

Koldt vand bør have en temperatur under 20°C

•Koldt vandsledninger i varme omgivelser bør isoleres.

•Temperatur i varmtvandsbeholdere bør være større end 50°C for at undgå vækst af patogene mikroorganismer.

•Temperaturen i varmtvandsbeholdere bør ikke overstige 60°C i længere perioder, for at minimere kalkudfældningen og korresion.

•Temperaturen i cirkulationsledninger bør være mere end 50°C for at undgå vækst af patogene mikroorganismer.

 

Hvis der er mistanke om bakterievækst anbefales det at søge professionel rådgivning omgående.

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

Hvad kan vi tilbyde?

Når der indgås aftale om "helbredscheck" indeholder det følgende ydelser.

 

Gennemgang af de registrerede forbrug (I fører driftjournaler hver måned og sender dem til os hvert kvartal). Vi hjælper jer til at lokalisere eventuelle overforbrug og anbefaler ændringer.

 

En årlig gennemgang af varmecentralens installationer, samt fælles trapper, kældre og lofter, med efterfølgende rapport.

 

Ved gennemgangen anbefaler vi, at der deltagelser så mange som muligt, gerne den energiansvarlige, bestyrelsen og husets vvs-installatør, så alle får mulighed for stille spørgsmål og få svar.

 

Vi kontrollerer termometre, indstillinger på automatik, pumper og ventiler. For kedelanlæg kontrollerer vi røggastab og CO2 udslip og for fjernvarmevekslere kontrollerer vi tilsmudsningen af veksleren.

 

Vi giver gerne tilbud på udførelse af energimærkninger. Send os en mail med oplysning om bygningens adresse, om der findes f.eks. driftjournaler, har du tidligere fået udført energimærke og har du xml-filen samt dit navn og telefonnummer. Så sender vi dig et skrifteligt tilbud.

 

Hvis vi indgår en aftale, sker denne i overenstemmelse med vilkårene i ABR89, "Almindelige bestemmelser for tekninsk rådgivning og bistand".

 

Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse af regning for energikonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.

 

Aktuel ByggeRådgivning (ABR) er uvildige!

 

For at undgå misforståelser skal det præciseres, at Aktuel ByggeRådgivning (ABR) ikke er udførende, så vi tager ikke noget arbejde fra ejendommens vicevært eller håndværkere, men skal betragtes som sparringspartner og teknisk støtte.

abr@abr-raad.dk - 3331 2102S