Rådgivning

Aktuel ByggeRådgivning Aps

Projektering

Projektering betyder forberedelse og planlægning.

 

Alt forberedes, der er kun tale om lavere eller højere niveau, men noget der kan undre er, at forhold som et par nye sko, en fisketur, en nyere bil og meget andet ofres der megen forberedelse på, medens vi gang på gang ser, at man selv i større ejendomme blot ringer til en eller flere håndværkere og får et tilbud.

 

Bygherren sidder så med tilbuddene i hånden og kan selvfølgelig ikke sammenligne disse. Er det håndværkernes skyld? Nej, de prøver bedst muligt at byde på det de tror bygherren ønsker, og hvis de uddyber forholder (giver et nøje specificeret tilbud) vil dette blive misbrugt.

 

Aktuel ByggeRådgivning har set utallige af disse "tilbud" og når vi på bygherrens vegne forsøger at komme til en sammenligning, må vi sædvanligvis opgive, idet de ikke er sammenlignelige.

 

Bygherren har nemlig også pligter. Den vigtigste er at finde ud af hvad man vil have. Den anden pligt at kunne betale.

 

Hvad gør man?

Man henvender sig selvfølgelig til en praktiserende uvildig rådgiver og ved hjælp af den professionelle ekspertise får bygherren udført et projekt (forberedelse).

 

Et projekt indebærer møder så bygherrens ønsker og muligheder afdækkes, der udføres forhåndsprojekt og eventuelt søges om forhåndstilladelse i kommunen, der udføres tegninger, fagbeskrivelser og udbudsbrev, endeligt projekt, samt et kontraktudkast.

 

Håndværker(e)

Nu skal det vælges om arbejdet skal udføres i fagentreprise eller hovedentreprise, og hvem der skal indbydes til at afgive tilbud.

 

Aktuel ByggeRådgivning's erfaring er, at langt de fleste opgaver løses billigst og bedst ved hovedentreprise.

 

Tilbudsfasen

Igen skal et valg gøres om hvem og hvormange der skal spørges.

 

Analyse

 

Når tilbuddene er givet udfører Aktuel ByggeRådgivning en tilbudsanalyse til bygherrens vurdering. Efter advokatens juridiske vurdering kan kontrakten underskrives.

 

Tilsyn og byggemødereferater

Der mangel stadig noget væsentligt.

 

Sædvanligvis arbejder håndværkere om dagen og det gør bygherren også, så udover overtilsynet, der skal tilse at bygherren får det han har betalt for, mangler der en kontaktperson, der på bygherrens vegne kan tale stilling til opståede problemer. Der skal også gives fyldestgørende kommunikation til bygherre, administrator, håndværkere og måske bank.

 

Aktuel ByggeRådgivning plejer at afholde ugentlige byggemøder med referat, der også indeholder økonomi, så bygherren kan følge med i den fremadskridende proces.

 

Afleveringsforretning

Afleveringsforretning skal afholdes, når det aftalte arbejde er tilendebragt til aftalte tid, og der skal udfærdiges et afleveringsdokument, der skal bruges ved 1-års-garantisynet og senere ved 5-års-garantisynet.

Sikkerhedsstillelse nedskrives.

Byggeregnskab udføres.

(Administrator udfører byggeregnskabet) men tallene bør kunne læses i byggemødereferaterne.

 

1-års-garantisynet og senere ved 5-års-garantisynet:

Tidspunkter aftales.

Sikkerhedsstillelse nedskrives.

 

Rådgivning

Der er naturens orden, at alt nedbrydes. Vi mennesker vil gerne bevare, men det sker ikke af sig selv.

 

Meget kan ske ved almindelig vedligeholdelse for eksempel indvendigt malerarbejde, tapesering, lakering eller oliebehandling af gulve og meget andet, medens andre arbejder med tiden kræver renovering.

 

Hvornår er det RENOVERING?

 

Eksempelvis tagdækning.

I begyndelsen kan man reparere en revne, udskifte en tagsten mv, men pludselig har tidens tand nedbrudt tagdækningen. Og så må der ske en renovering, før der sker skader så som råd - og svampeangreb på den underliggende konstruktion.

 

Tagdækningen må først tilstandsvurderes af en erfaren uvildig byggetekniker, der kan tage hensyn til både restlevetid og udgifter, ønsker og udseendet.

 

Det samme gælder for installationer.

Hvornår skal faldstammer, gulvafløb, brugsvandsrør mv. udskiftes?

 

Forholdene må først tilstandsvurderes af en erfaren uvildig byggetekniker, der også kan tage hensyn til lovgivningen, bygningskonstruktionerne, så som badeværelser, køkkener mv.

 

Hvad med facader, vinduer, altaner mv?

 

Ja, der er nok at tage fat på.

 

Aktuel ByggeRådgivning har den fornødne faglige og teoretiske viden og erfaring.

 

Aktuel ByggeRådgivning (ABR) er uvildige!

 

For at undgå misforståelser skal det præciseres, at Aktuel ByggeRådgivning (ABR) ikke er udførende, så vi tager ikke noget arbejde fra ejendommens vicevært eller håndværkere, men skal betragtes som sparringspartner og teknisk støtte.

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

Overtilsyn

 

Uanset om du får udført nybygning, tilbygning, ombygning, renovering eller almindelige vedligeholdelsesarbejder, er det en god ide at have en ekstern uvildig tillidsmand med på råd.

 

Efter der er blevet enighed om omfang, pris, forbehold, garantistillelser og betalingsbetingelser, skal arbejdet udføres.

 

I langt de fleste tilfælde forløber byggesager godt og under opretholdelse af fuld tillid parterne i mellem, men nogle bygherrer føler sig alligevel usikre og hvad så.

 

Ja, nogle vælger den løsning, at tilknytte en ekstern tillidsmand, hvilket vi synes er en god ide.

 

En løsning kan være:

  • Man begynder med en teknisk gennemgang og hermed afsløre eventuelle mangler/uklarhedder og/eller stiller de kvalificerede spørgsmål.
  • Når entreprenøren anmoder om betaling af en rate rekvires eksternt tilsyn, som så kommer med sine eventuelle kvalificerede bemærkninger før pengene udbetales.
  • Ved afleveringsforretningen gennemgås hele byggeriet, for at sikre at det leverede lever op til den indgåede kontrakt.

 

En anden løsning kan være:

  • Man sender projekt, kontrakt og rateplan til sin uvildige eksterne rådgiver.
  • Når der anmodes om betaling af en rate rekvireres eksternt tilsyn som så vurdere om raten er udført.
  • Ved afleveringsforretningen gennemgås hele byggeriet, for at sikre at det leverede lever op til den indgåede kontrakt.

 

Eller denne løsning

  • Man venter til afleveringsforretningen, hvor hele byggeriet gennemgås. Men er er projektet udført og man bør tænke på at en eksamen kan bestås med både et 2-tal og et 12-tal.

 

Men mulighederne er mange.

Aktuel ByggeRådgivning udfører

lignende ydelser hver dag

så ring og lad os tale om det.

 

Man har et hus, og hvad så?

Bygninger er rammen om menneskeliv på godt og ondt, jo flere boliger og butikker, jo flere rammer og liv!

 

Nu er det jo sådan, at intet varer evigt og det gør et hus heller ikke.

 

Vi mennesker har det med at udskyde handlinger og det tåler intet, slet ikke et hus.

 

Vi fortrænger også tingene, hvilket i utallige forhold er udmærket. Men udsagn som evighed, udskyde og fortrænge gælder ikke huse uden det får konsekvenser. Og da naturen forsøger at nedbryde, må vi menneske forsøge at bevare.

 

Det sete afhænger af øjnene og en stor portion viden.

 

Det er næsten ikke menneskelig muligt, klart at bedømme egne forhold, nej der skal fremmede øjne til og nogen der ikke er fristet til at sælge elastik i metermål.

 

Derfor fortjener et hus at få udført en tilstandsrapport, og ingen er bedre skikket end en uvildig erfaren rådgiver.

  • Den første og grundlæggende tilstandsrapport skal være en overordnet men omhyggelig gennemgang.
  • Dernæst kan vælges en nøjere vurdering
  • For så til sidst at udvælge emner til speciel vurdering.

Eksempel for et givet hus:

Generelt er alt rimeligt godt og nævnte forhold kan vedligeholdes løbende over driften, men gulve og vægge i vådzoner viser tegn på dårligdomme og brugsvandscirkulationen giver ikke med en ordentlig fordeling.

 

Ups, her må udføres en specielrapport, med medfølgende forslag til muligheder alt efter ønsker og økonomi. Den første er kompliceret, den anden kan være simpel!

 

Er fugten i kælderen til at leve med og hvor er den eventuelt farlig!???? ect. ect. ect.

 

Løbende vedligeholdelse:

 

Hvornår er der sidst smurt hængslerne på husets vinduer og døre? Nej vel!

 

Så er det om at komme i gang, eller er det kun bilen, motorcyklen, fiskehjulet ect. der skal vedligeholdes.

 

Forannævnte er simpelt og et nemt eksempel, men hvad med huset alt i alt.

 

Man skal tænke på, at en bygning en utrolig kompliceret konstruktion og man skal have en rigtig god all-round viden om husbyggeriets mange facetter for at kunne give god, seriøs og uvildig rådgivning, men husk at ikke alt gammelt er godt og bevaringsværdigt, men det kan altid betale sig at vedligeholde, så man kun i nødvendigt omfang skal renovere.

 

God, seriøs og jævnlig vedligeholdelse sparer renovering, så hvorfor ikke tage fat.

 

Aktuel ByggeRådgivning har det fornødne overblik, erfaring, indsigt, så tal med os om en vedligeholdelsesplan. En sådan kan vi udføre efter aftale og ønske.

 

abr@abr-raad.dk - 3331 2102S