Konstruktioner

Aktuel ByggeRådgivning Aps

Brandsikring

Ja, hvor vi mennesker dog glemmer hurtigt.

 

Midt i 70èrne skete der 2 brande, som gjorde meget store indtryk på befolkningen.

 

Branden i Stengade og branden på Hotel Kong Frederik.

 

I begge tilfælde brændte mange mennesker inde på grund af mangelfuld brandsikring, manglende flugtveje og afspærrede flugtveje. Nogle mistede livet ved udspring, og flere blev fanget i lejlighederne fordi flugtvejen (køkkentrappedøren) var afspærret med f.eks. køleskab. Andre kom ikke ud fordi der var effekter på trapper m.m.

 

Politikerne besluttede efterfølgende at relevante ejendomme skulle brandsikres i flere tempi og det var en god beslutning. I 3 tilfælde har vi erfaret at brandsikringen virker, nemlig branden i Nørrevoldgade 10, Sølvgade 88 og Rosengade 3.

 

Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv.- Lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj 1977, lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lovbekendtgørelse nr. 1710 af 16. december 2010 gælder stadig

 

"Ejere af bygninger med mere end 2 etager, som benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, skal sørge for, at bygningerne opfylder nærmere af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte krav til trapper, trapperum, redningsvinduer, adgangsforhold m.v., som tager sigte på at sikre beboernes redningsmuligheder i tilfælde af brand"

 

Og hvad nu?

 

Vi ser daglig ældre ejendomme og kan ofte oplyse ejerne om, at brandsikringsforhold ikke er vedligeholdt, hvad der er ejer/bestyrelsens pligt!

 

Det er således på tide at få opmærksomheden rettet mod problematikken og evt. at få ejendommen gennemgået igen.

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

Konstruktioner

Aktuel ByggeRådgivning har igennem vores mere end 40 år på markedet arbejdet med mange forskellige typer sager.

 

Vi hjælper dig gerne med både stort og småt - men skal du have bygget en ny storebæltbro, kan vi ikke hjælpe.

 

Ring hvis du skal

  • have fjernet en væg
  • flyttet et dørhul eller gjort det større
  • have en tilbygning
  • ændret din tagkonstruktion

 

 

  • Ændre loftrum til bolig?
  • Indfri drømmen om tagterrasse?
  • Sæt en ekstra etage på så der er plads til teenagebørnene?

 

Ring og hør hvordan vi kan hjælpe dig

abr@abr-raad.dk - 3331 2102S