Vedvarende energi

Aktuel ByggeRådgivning Aps

Skybrud og monsterregn - hvad så?

Efter de sidste somre med skybrud og monsterregn er der rigtig mange mennesker som ønsker at udgå vandskader og oversvømmelser.

 

Der er flere metoder, men populært sagt gælder det om at fjerne regnvand udenom kloaksystemet.

 

Faskine:

En metode er at sende regnvandet til en eller flere faskiner.

 

Mange faskiner giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn og risiko for vandskader på bygningen. Årsagen kan være, at faskinen er for lille, forkert opbygget eller dårligt vedligeholdt.

 

Generne kommer ofte på grund af dårligt fungerende sandfangsbrønde, rødder i ledninger, brønde og faskiner eller tilstopning af faskinens bund og sider.

 

Et sandfang skal tømmes med jævne mellemrum alt efter størrelse, således at faskinen ikke fyldes op.

 

Regnvandsbede:

Regnvandsbede er en anden almindelig metode. Regnvandsbedet skal indeholde et tilløb og et overløb.

 

Tilløbet kan være nedgravet i rør, men det kan også være åbent og stenforet og på den måde udgøre en dekorativ værdi i sig selv.

 

Overløbet kan være en faskine efter bedet, men det kan også udgøres af en græsplæne.

En indretning med en faskine nedenunder bedet er en effektiv nedsivning.

 

I forbindelse med selve nedsivningen bør man være opmærksom på, at bedet fungerer bedst, hvis halvdelen af en regnmængde er væk inden for 24 timer efter et regnskyl. Der bør heller ikke være synligt vand 72 timer efter et regnvejr. Hvis det er tilfældet, er bedet ikke dimensioneret godt nok.

 

Grønne tage:

Et grønt tag er en smuk og effektiv måde at aflede regnvand på og når først taget er etableret passer det næsten sig selv.

 

Et grønt tag er en lille have på taget med forskellige former for stenurter, græs, mos og mindre planter.

 

Disse planter vil, især forår og sommer, optage en stor del af regnvandet, samtidig med at der sker en stor fordampning til glæde for klimaet.

 

Du bør søge uvildig rådgivning omkring konstruktionen af et grønt tag. Da der skal foretages nøje overvejelser omkring beplantning, dimensionering, underlag og sikring af huset, for at de lykkes.

 

Fordele:

  • Pynter i byrum og giver det jordareal tilbage, der er frataget ved husbyggeriet
  • Tiltrækker fugle, smådyr og insekter og er dermed med til at øge og bevare dyrelivet
  • Tilbageholder vand i den oplagte jord og i planternes rodnet
  • Der sker fordampning fra planterne på taget
  • Isolerer huset og giver godt indeklima
  •  

Ulemper:

  • Der en en del planlægning forbundet med etableringen
  • Konstruktionen skal sikres, så den holder til vægten
  • Taget skal sikres mod fugt og tjekkes jævnligt
  • Ved ekstreme regnskyl vil størstedelen af vandet løbe af taget, da planterne ikke kan nå at optage det.

 

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

Vedvarende energi

Det er oppe i tiden at benytte vedvarende energi som solvarme, solceller, jordvarme, vindmøller og varmepumper.

 

Vi synes at det er vigtigt at udnytte jordens resurcer bedst muligt og holder vores viden opdateret.

 

Men vores erfaring er at al for mange mennesker ikke får hjælp til at få et uvildigt overblik - og derfor ikke får installeret den mest optimale form for vedvarende energi i forhold til deres forbrugsmønster.

 

Der er f.eks. ikke meget fidus i at installere solvarme, hvis bygningerne ikke benyttes i juli og august måned.

 

Hos Aktuel ByggeRådgivning ApS holder vi os ajour med både tilskudsordninger og grønne puljer, så vi kan også rådgive dig på det punkt.

 

Med professionel og uvildig rådgivning kan du få mest muligt ud af din inverstering.

 

Det er derfor sund fornuft at få analyseret dit forbrug før valg af energikilde.

abr@abr-raad.dk - 3331 2102S